รูปภาพของภาณุภณ พสุชัยสกุล
เปิดให้เรียน Openoffice.org writer
โดย ภาณุภณ พสุชัยสกุล - อาทิตย์, 15 พฤษภาคม 2011, 10:05PM
 
เปิดให้เข้ามาเรียนอีกครั้งสำหรับ Openoffice writer ที่ใช้สื่อการสอนรูปแบบใหม่โดยใช้คำถามนำการสอนเพื่อการถ่ายโอนความรู้ โดยใช้มาตรฐานสื่อการเรียนในรูปแบบ SCORM