รูปภาพของภาณุภณ พสุชัยสกุล
เชญร่วมงาน Linuxday
โดย ภาณุภณ พสุชัยสกุล - จันทร์, 16 พฤษภาคม 2011, 09:27AM
 
เชิญชวนทุกคนร่วมงานฉลอง 20 ปี Linux กับงาน Linux day bangkok ที่ ห้องประชุม ศ.ดร. สุดใจ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดย สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.linuxday.in.th งานนี้จัดโดย OS2D และความร่วมมือระหว่าง STKS กับ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ