รูปภาพของภาณุภณ พสุชัยสกุล
ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน Linux day 2011
โดย ภาณุภณ พสุชัยสกุล - อังคาร, 28 มิถุนายน 2011, 09:17AM
 
ผ้านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยกับงาน Linux day ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน ทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ(ประสานมิตร) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย หน่วยงาน STKH หรือ ฝ่ายบริการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ และขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกๆคนที่ลงทะเบียนแล้วมาเข้าร่วมงาน โอกาสหน้าพบกันใหม่ในงานต่อๆไป สำหรับท่านที่พลาดโอกาส สามารถรับชมวีดีโอบางรายการได้ที่ http://www.vimeo.com/linuxday